top of page

Kort Om PTSD


Bild från forbes.comPosttraumatiskt stressyndrom är något som kan uppstå hos personer som varit med om/ eller bevittnat väldigt svåra och livshotande händelser. Ungefär 5% av alla svenskar drabbas av det någon gång medans det är vanligare hos flyktingar.


Händelser som kan framkalla PTSD kan vara


- Sjukdomar

- Skilsmässa

- Dödsfall

- Krigstrauma

- Våldtäkt


Symtom vid PTSD kan vara


- Återupplevande av plågsamma minnesbilder

- Man försöker undvika allt som påminner om traumat

- Överdriven vaksamhet och lättskrämdhet

- Likgiltighet för andra människor och vardagliga aktiviteter

- Sömnstörningar


Om du träffar någon som har PTSD så kan det vara väldigt viktigt att tänka på ditt bemötande. Så försök skapa trygghet och tillit, var lyhörd, undvik triggers (ämnen/ aktiviteter som påminner om det traumatiska som personen upplevt) och inse dina begräsningar. Om du inte har någon utbildning eller liknande kunskapsnivå inom PTSD, låt yrkesprofessionella hjälpa personen. Sen kan du givetvis vara stöd och bollplank om personen finner tillit hos dig.


Behandlingar som kan användas gentemot PTSD enligt SBU är KBT, EMDR och vissa läkemedel.


Källor: SBU och Psykiatri 1 (Ann- Marie Göransson)

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page